jed01

1. Świat nie ma znaczenia.

1a. Znaczenie istnieje, bo istniejemy my. My jesteśmy nosicielami znaczenia.

1b. Znaczenie nie istnieje samoistnie w świecie. Nic nie ma znaczenia samo z siebie.

1c. Życie nie ma znaczenia.

1d. Realizować człowieczeństwo to realizować funkcję nosiciela znaczenia. Żyć to nadawać znaczenie.

1e. Nadanie znaczenie nie sprawia, że cokolwiek ma naprawdę znaczenie.

[Ulver – In the kingdom of the Blind the One Eyed Are Kings]