jed03

3. Życiem się nie obdarowuje, życiem się obarcza.
3a. Nadanie życia to obarczenie dyskomfortem.
3b. Nadanie życia to moralne zło większe niż odebranie życia.


[Ulver – Funebre]

Cieszę się tylko, że on pójdzie ze mną, że żadna jego cząstka nie przetrwa, że wszystko co o nim stanowi ulegnie rozkładowi, by już nigdy więcej nie powstać.

Koniec końców to ja wygram i on nic z tym nie może zrobić.

Lonely is the name
Maybe life’s a losing game?