jed05

5. Historia życia to historia straty.
5a. Nic nie jest nam „dane”, tylko „użyczane”.


[Archive – Bullets]