jed07

7. Miłość to owoc empatii.
7a. Tylko zrozumienie tragizmu naszej egzystencji rodzi miłość.
7b. Tylko wtedy jest ona wolna od uwarunkowań.
7c. Tylko wtedy dąży ona do prawdziwej maksymalizacji szczęśliwości i ograniczenia dyskomfortu.
7d. Owocem miłości nie może być zatem życie.
7e. Owocem miłości jest jego brak.


[Porcupine Tree – Buying New Soul]

I still wave at the dots on the shore
And I still beat my head against the wall
I still rage and wage my little war
I’m a shade and easy to ignore