jed09

9. Udręka to wynik fałszu.
9a. Prawdziwe-ja dąży do szczęśliwości.
9b. Fałszywe-ja dąży do adaptacji.
9c. Świat nie sprzyja szczęśliwości.
9d. Fałszywe-ja rozwija się kosztem prawdziwego-ja.
9e. Podmiot myli rozwinięte fałszywe-ja z porzuconym prawdziwym-ja.
9f. Podmiot staje się fałszem.


[Beyond Creation – Elevation Path]