jed11

11. Tkwimy w poznawczej pułapce.
11a. Jesteśmy predestynowani do poznania.
11b. By poznać samych siebie w pełni, musielibyśmy wyjść z siebie, ergo – przestać być sobą.
11c. Jest to niemożliwe; jeśli nawet, to ten, który by tego dokonał, stanąłby przed identycznym dylematem.
11d. Nie możemy uczynić zadość temu, do czego jesteśmy predestynowani.
11e. Rodzi to cierpienie, z którego nie ma wyjścia.

—-


[Shaded Enmity – And Life Was Great…]

A struggle to go one step
A fight to take one breath
All a war inside