jed14

14. Obiektywnie istnieją tylko obiekty.
14a. Obiekt to coś, co ma kształt.
14b. Kształt ma coś, co zajmuje powierzchnię.
14c. Obiektywnie, a więc niezależnie od obserwatora.

—-


[Novembre – Nostalgiaplatz]