There must be serenity

Dopiero teraz uderza mnie ogrom smutku w jej oczach. Wraca to do mnie z opóźnieniem, falami, szczątkami wspomnień. Wszystko wydaje się tak dalekie i tak dawne, bo wszystko już skończone i wiem, że nic poza tym nie ma.

Nic, poza ogromem tego smutku w jej oczach.

 

Imprisoned, inside this mind
Hiding behind the empty smiles

The echoes of my voice
Follow me down
The shadows I cast
Follow me down