jed12

12. Wolność nie istnieje.
12a. Istnieje tylko poczucie wolności.


[Memoryhouse – Lately]

Shut me off