jed13

13. Gniew to niezgoda.
13a. Działanie rodzi się z niezgody na zastany stan rzeczy.
13b. Gniew jest nam zatem najbardziej pierwotny.


[Behemoth – Ora Pro Nobis Lucifer]

Reconstellate the firmament