Don’t be afraid

Kiedy w ciężkich, koszmarnych snach przerażenie dochodzi do najwyższego stopnia, wówczas ono właśnie nas budzi, dzięki czemu znikają wszystkie nocne koszmary. To samo dzieje się w śnie życia, kiedy najwyższa trwoga skłania nas, by go przerwać.


[The Grey – Into the Fray]

Zmęczony, stoję tu, gdzie drogi mojej kres
Nie zdoła unieść lauru głowa utrudzona;
Lecz mnie raduje to, czegom dokonał
I ludzki sąd już niczym dla mnie jest.