Alik, Alik


[If These Trees Could Talk – From Roots To Needles]

Średnia długość kości piszczelowej i udowej dorosłego to ~87cm. Gdyby każdy miał złożyć swoje kości piszczelowe i udowe jedna nad drugą, łącznie byłoby to około 174cm. Łączna ilość zabitych w obu wojnach światowych to mniej więcej 103500000. Gdyby ułożyć same ich kości piszczelowe i udowe jedna nad drugą w linii prostej, jedna na drugą, stworzyłyby pion o wysokości około 180 tysięcy kilometrów. Księżyc oddalony jest od nas o około 384 tysięce kilometrów. Bylibyśmy niemal w połowie drogi do naszego satelity. A to tylko kości udowe i piszczelowe. I tylko z okresu ostatnich wojen światowych.