If only there was a way

11.09.13
Ten, kto szuka prawdy, nie szuka komfortu (fałszu).
Ten, kto szerzy prawdę, postrzegany jest jako ten, kto odbiera komfort (fałsz) -> zwiększa dyskomfort, ergo – jako nieprzyjaciel. Kto zabiera, a nie daje.

Dojrzałość zaczyna się wraz z porzuceniem dyskomfortu (fałszu).
Ergo, dojrzałość nie ma nic wspólnego z wiekiem.
Dojrzałość to realizacja tragizmu naszej egzystencji.
Ergo = dojrzałość to postawa heroiczna

17.09.13
Po osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości z jednej strony, a stopnia deluzji z drugiej, prawdziwa komunikacja przestaje być możliwa.
Brak wspólnego logicznego paradygmatu dla osiągnięcia porozumienia – słowa nie znaczą już tego samego.

18.09.13
Nie ma sytuacji bez wyjścia, ale sa sytuacje, w których każde wyjście jest niedobre.

23.09.13
Z nędzy nędza.

————

If only there was a way
If but the tiniest spark
Could meet the light.
How wonderful it would be to give it back
To share the taste
To pass and offer the flame