Na stracenie

557
O Boże, dałeś człowiekowi umiłowanie wolności i zabijasz je niewolniczym przywiązaniem do najpodlejszego choćby życia.