jed02

2. Ostatecznie prawdziwy jest dla nas tylko dyskomfort.
2a. Nasze życia to suma prób usunięcia dyskomfortu.
2b. Dyskomfort to wynik skończoności świata.
2c. Ostatecznym celem jest brak dyskomfortu.
2d. Jest to cel nieosiągalny.
2e. Możliwa jest tylko minimalizacja dyskomfortu.


[Bush – Letting the Cables Sleep]

//
Kolejna noc, chcę żeby to wszystko się skończyło. What colour is the nothingness? What colour is the void?