Monthly Archives marzec 2013

jed09

9. Udręka to wynik fałszu. 9a. Prawdziwe-ja dąży do szczęśliwości. 9b. Fałszywe-ja dąży do adaptacji. 9c. Świat nie sprzyja szczęśliwości. 9d. Fałszywe-ja rozwija się kosztem prawdziwego-ja. 9e. Podmiot myli rozwinięte fałszywe-ja z porzuconym prawdziwym-ja. 9f. Podmiot staje się fałszem. [Beyond Creation – Elevation Path]

I’m lost and found

If letting go means letting be And the truth beyond the mind is what I need If letting go means letting be And the truth beyond the mind is what I see