Monthly Archives kwiecień 2017

Alik, Alik

[If These Trees Could Talk – From Roots To Needles] Średnia długość kości piszczelowej i udowej dorosłego to ~87cm. Gdyby każdy miał złożyć swoje kości piszczelowe i udowe jedna nad drugą, łącznie byłoby to około 174cm. Łączna ilość zabitych w obu wojnach światowych to mniej więcej 103500000. Gdyby ułożyć same ich kości piszczelowe i udowe […]