Monthly Archives grudzień 2012

I’m a stranger in this town

Im więcej wiem, tym mniej chcę wiedzieć. Im więcej wiem, tym dalej jestem – emocjonalnie i intelektualnie. Im dalej jestem, tym większe jest poczucie alienacji i osamotnienia. Im większe osamotnienie, tym mniej chcę być jakkolwiek. Poznałem, że najważniejszy pojedynek to starcie idealizmu z instynktem samozachowawczym.   Chcę wyginąć jak dinozaury. Nie chcę pozostawić po sobie skamielin. […]

jed03

3. Życiem się nie obdarowuje, życiem się obarcza. 3a. Nadanie życia to obarczenie dyskomfortem. 3b. Nadanie życia to moralne zło większe niż odebranie życia. [Ulver – Funebre] Cieszę się tylko, że on pójdzie ze mną, że żadna jego cząstka nie przetrwa, że wszystko co o nim stanowi ulegnie rozkładowi, by już nigdy więcej nie powstać. […]

jed02

2. Ostatecznie prawdziwy jest dla nas tylko dyskomfort. 2a. Nasze życia to suma prób usunięcia dyskomfortu. 2b. Dyskomfort to wynik skończoności świata. 2c. Ostatecznym celem jest brak dyskomfortu. 2d. Jest to cel nieosiągalny. 2e. Możliwa jest tylko minimalizacja dyskomfortu. [Bush – Letting the Cables Sleep] // Kolejna noc, chcę żeby to wszystko się skończyło. What […]