Category Archives: com

jed01 – com

Komentarz do jed01. Obiekt – to, co ma kształt, a więc zajmuje przestrzeń Koncept – to, co nie ma kształtu i opisuje zależności między obiektami Znaczenie to koncept, zatem nie istnieje ono obiektywnie. Obiektywnie istnieją tylko obiekty, tj. rzeczy, które mają kształt, a więc zajmują przestrzeń. Gdyby jutro wszyscy ludzie wyginęli, w świecie nie pozostałoby żadne […]